Tack För Kaffet Podcast

Ny vecka, nytt avsnitt! Det blir en del gamla minnen, serieprat, och en lyssnare ska få ett pris. Vi får även träffa Lapp-Janne. (Lyssna via iTunes)

Direct download: TFK.32-Golvkissare-G.mp3
Category:Podcast Avsnitt -- posted at: 11:48pm CEST