Tack För Kaffet Podcast

Veckans avsnitt innehåller bl.a Kristinehamnssafari, hypnos, smör och en lyssnarkuk. Mycket nöje! (Lyssna via iTunes)

Direct download: TFK.82-Truman-G.mp3
Category:Podcast Avsnitt -- posted at: 10:09pm CEST