Tack För Kaffet Podcast

Ett blandat avsnitt med bl.a flygprat, mysigt kändisskvaller och tekniksnack. Mycket nöje! (Lyssna via iTunes)

Direct download: TFK.85-Pisslistan-G.mp3
Category:Podcast Avsnitt -- posted at: 3:02pm CET